Dula

Těhotenství a porod jsou výjimečně citlivým a velmi důležitým obdobím v životě ženy i dítěte. Probíhají totiž paralelně dva životy a dochází k vrozené vazbě mezi rodiči a miminkem. Nabízím ženě a její rodině doprovázení v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí. Všechna tato období vyžadují především přijetí, komunikaci a podporu. Pokud je to aspoň trochu možné, je třeba, aby všechny radosti i starosti s tímto obdobím spojené, partneři prožívali spolu, a tak skrze něj posilovali a prohlubovali svůj vzájemný vztah. Žena potřebuje nejen partnerovu láskyplnou náruč, ale i pevnou oporu.

Těhotenství

Toto období sebou nese mnoho nových změn, informací a procesů na fyzické i psychické úrovni. Je třeba si ujasnit porodní přání, připravit se na porod, vybrat vhodnou porodnici, a hlavně si umět vykomunikovat vše potřebné pro své bezpečí a spokojenost. Protože jestli na něčem záleží, záleží na všem.

Porod

Aby porod mohl proběhnout co nejpřirozeněji, je třeba, aby pro maminku byl v čase porodu připraven intimní a bezpečný prostor. Je dobré, aby maminka sebou u porodu měla alespoň jednu osobu, které plně důvěřuje. Může to být partner, dula, maminka, kamarádka... Tato osoba je seznámena s potřebami a porodními přáními maminky a pečuje o ni a její bezpečí po celou dobu porodu. Maminka se tak může plně soustředit na sebe, miminko a probíhající porod. Důležitou součástí celého porodního procesu je správné dýchání, přijetí svého těla, důvěra v jeho dokonalé schopnosti a vzájemná spolupráce mezi maminkou a miminkem. Tohle všechno je třeba trénovat již během těhotenství a pak až přijde porod, stačí se plně odevzdat porodním vlnám a těšit se na setkání s miminkem.

Šestinedělí

Některé ženy mívají klidný až pohodový porod a takové mnohdy bývá i jejich šestinedělí. Ale jsou ženy, které v tomto období prochází transformačním procesem, který pro ně nemusí být vůbec snadný a vedle péče o sebe i miminko až paralyzující. Ovšem díky tomuto procesu (jeho zachycení a zpracování) může dojít např. k hlubšímu pochopení sebe sama, své matky a dalších oblastí života. Proto je důležité ho nepodcenit. Na tento proces také navazuje tzv. primární otisk, rodičovské kompetence a uchopení další výchovy. V průběhu šestinedělí ženy zpracovávají porodní zážitek, sžívají se s miminkem, hledají společný rytmus a každodenní režim. Zkrátka někdy toho může být na maminku moc najednou a taky se může stát, že porod neproběhl dle porodních přání a žena se vypořádává s pocity zklamání či selhání. Může jí trápit tzv. porodní trauma, poporodní zranění či potíže s kojením.

Tak jako všechno v životě i tato období vyžadují naši pozornost, potřebnou péči a dostatek času. Nejdůležitějším a nejtěžším uměním je nelpět na svých představách, věřit v moudrost života a naučit se život přijímat takový, jaký je.