Hypersenzitivita jako dar

Nabízím ti svou zkušenost... Od dětství jsem nesnášela věty typu: "Proč si to tak bereš?" nebo "Ty jsi tak přecitlivělá, si toho nevšímej!" Můj život byl po většinu let bolavý, těžký a černobílý. Často mě napadala myšlenka "Proč jsem vůbec na světě" a vysoká citlivost mi život jen stěžovala a komplikovala. Zkrátka dostala jsem "do vínku" vysoce citlivou povahu, ale nevěděla jsem o tom, natož jak s ní pracovat. Postupem času jsem zjistila, že nejsem jediná a že je nás takových víc. 

S výjimečně citlivou nervovou soustavou se rodí okolo 15 - 20% lidí (dle výzkumu americké psycholožky Elaine Aronové). A co je zajímavé, tak v rovnoměrném zastoupení mužů i žen, introvertů i extrovertů. Pouze však jen určitá část lidí o tomto povahovém rysu ví nebo si ho připustí. 

Já sama jsem také o tom dlouhé roky neměla tušení. Nesla jsem bolesti a utrpení druhých, na počkání jsem přebírala emoce lidí v mé blízkosti a když někde trpělo zvíře nebo káceli strom, jako by někdo ubližoval přímo mně. Nedokázala jsem zpracovávat množství podnětů, které na mě den co den doléhaly ze všech stran a po většinu času jsem se cítila unavená, přetížená, zahlcená, se sklonem k vyhoření a depresi. 

Když jsem poprvé narazila na informace o vysoce citlivých lidech (HSP - highly sensitive person) a vyplnila si test citlivosti, s úžasem jsem zjistila, že mi vyšel nejvyšší stupeň. Zkoumala jsem a doslova hltala  veškeré dostupné informace a můj život se začal rázem rozplétat a získávat pestrobarevný odlesk. Díky poznání, pochopení a hlavně přijetí tohoto povahového rysu se mi po letech tíživého hledání odkryly mé schopnosti, dary a zdroje čerpání. Poprvé se dostavil pocit úlevy a štěstí, který se stále prohlubuje. Zatoužila jsem nenechat si tenhle zážitek jen pro sebe, ale poslat ho dál. Vždycky jsem moc ráda komunikovala s lidmi, naslouchala jejich příběhům a bylo to právě sdílení, které mi vždy a za všech okolností pomáhalo. 

Konečně se za svou citlivost nemusím obviňovat ani stydět a mohu ji využít při své práci nebo dokonce nabídnout druhým. Je krásný pocit dovolit si udělat ze své slabosti přednost. Dlouho mi trvalo se v tom všem zorientovat a stále jsem v procesu, ale chci toto téma šířit dál a nabídnout svoji zkušenost dalším lidem, aby i oni mohli najít způsob, jak žít šťastněji a radostněji s přijetím toho, jací jsou.  

Přišel ke mně nápad založit projekt doprovázení žen a skrze něj dopřát povzbuzení a podporu dalším ženám. Moc ráda tě na tvé cestě života kousek doprovodím, když o to budeš stát. Ze srdce přeji každému, aby našel svoji cestu a mohl být šťastný!!!

Katka