Tématické okruhy

Koloběh života

Žena je nositelkou života a tvůrkyní domova. Z její laskavosti a sebevědomí vyrůstá pevné a láskyplné mužství. Je to na světě tak úžasně zařízeno, že mužský a ženský princip jsou spolu úzce propojeny a jedno bez druhého nemůže růst. To, jací jsme a jaké hodnoty vyznáváme, souvisí s tím, co později předáme našim dětem a oni pak zase svým... A díky tomuto koloběhu života můžeme žít buď v lásce, pravdě a svobodě nebo manipulaci, lži a strachu. Proto záleží na rozhodnutí každého z nás, co budeme předávat dál, ať už děti máme nebo ne!?

A jak je myšlena laskavost a sebevědomí?

Laskavá žena především k sobě a pak i k ostatním. Většinou ženy dokážou být laskavé k druhým a na sebe zapomínají. Často jsme byly vychovávány v domněnce, že na druhých záleží víc než na nás, a tento vzorec máme silně "pod kůží" (pomáhat, sloužit, obětovat se). Muž, děti a celá naše společnost ovšem potřebujeme ženy, které si váží sami sebe a pečují o sebe v celistvosti. A sebevědomá žena je taková, která si je vědoma sebe sama. Své krásy, svých darů a také svého jedinečného poslání.

I když nám třeba naše babičky a maminky neukázaly, jak žít s LASKAVOSTÍ a VĚDOMÍM SEBE SAMA, nikdy není pozdě to změnit. Ukažme svým dětem a vnoučatům laskavé a sebevědomé ženství. A nezapomínejme na to, že celistvost je nedílnou součástí lidského života.

Těhotenství a porod

I já jsem měla možnost zažít, jak velkým mezníkem v životě ženy těhotenství a porod jsou a jak hluboce ovlivňují chod našeho těla, vnímání sebe sama a prožívání života kolem. Těhotenství či porod mohou být úžasným a naplňujícím obdobím, ale také to může být jiné než jsme si představovaly. Záleží na mnoha okolnostech a originalitě každé ženy. Každopádně se jedná o výjimečné období, které spolu s námi prožívají naši partneři (a někdy i ne), potažmo další členové rodiny či okolí. Je mnoho informací, které dnešní doba nabízí a někdy umí spíše rozladit než naladit. Pokud by ti pomohlo si o těhotenství, porodu nebo jakémkoliv blízkém tématu, které s tímto obdobím souvisí popovídat, a chtěla bys najít to nejlepší pro sebe, nabízím ti podporu. 

Hypersenzitivita a co s ní

Můžeme společně zjistit, jestli patříš mezi vysoce citlivé lidi a které oblasti jsou pro tebe z pohledu citlivosti v životě ty nejtěžší. Ráda ti pomohu se v tomto tématu zorientovat a nabídnu ti tipy, jak s vysokou citlivostí pracovat - co rozvíjet a na co si dát naopak pozor. 

Partnerský vztah a výchova dětí

Žiji přes dvacet let ve spokojeném manželství a přesto, že ani nám se nevyhýbaly problémy, krize a chyby, vždy se nám podařilo udržet směr a i po letech se vzájemně obohacovat a radovat. S našimi pěti dětmi jsem strávila více jak sedmnáct let doma a jejich rozdílné povahy mě přivedly k mnohým dovednostem a zkušenostem. Originalita každého z nich s pravidelným "nastavováním zrcadla" mě vedly k otázce "kdo koho vlastně vychovává?" Komunikaci a dotek považuji za nezbytné prostředky při kontaktu s manželem či dětmi. Tyto dva pilíře vztah nejen utváří a udržují, ale také vzájemně propojují a přibližují. Většina lidí je praktikuje jen na začátku vztahu, ale je potřeba o ně pečovat a udržet si je po celou dobu. Jsem za tuto školu života nesmírně vděčná.

Harmonie a hloubka života

Asi není žádnou novinkou, že člověk je bytost trojrozměrná a celistvá. Máme oblast fyzickou (tělesné potřeby), duševní (psychické a emoční potřeby) a duchovní (spirituální - věci, které nás přesahují). Abychom mohli v životě prožívat harmonii, je třeba opečovávat všechny tři oblasti a na žádnou nezapomínat. Určitě jsou v životě člověka časové úseky, kdy některá z oblastí převažuje a je to v pořádku. Ale pokud se tento stav stane dlouhodobým nebo dokonce některou z uvedených oblastí úplně odmítáme a jinou naopak vyzdvihujeme, může tento stav způsobovat značný nesoulad v celém lidském prožívání. Jestli tě v životě nebaví "klouzat jen po povrchu", ale ráda prozkoumáváš i hlubiny, přijď a můžeme prozkoumávat spolu a přitom se vzájemně obohacovat.

Stoupání k sebelásce a hlubšímu poznání sebe sama

Nejsi spokojená se svým tělem? Říkáš si, že všichni kolem tebe jsou v něčem dobří a ty ne? Učili tě, že samochvála smrdí, a proto je pro tebe těžké rozeznat sebelásku od sobectví? Tyto otázky a jakékoliv další ti ráda pomohu zodpovědět. Nabízím ti cestu k přijetí sebe sama, poznání svých schopností a kvalit a prožitku radosti ze sebe a svého života.

Ztráta miminka nebo někoho blízkého

Vím z vlastní zkušenosti, jak těžké je rozloučit se s někým blízkým, s člověkem, který byl součástí mého života. Ráda tě doprovodím v procesu vyrovnání se se smrtí či ztrátou a když budeš chtít, můžeš i pomocí rituálu rozloučení přijmout a odevzdat svoji bolest a svobodnější vykročit dál do života.

Sestavení a udržení vlastního obrazu života

Co ve svém životě opravdu chci a potřebuji a co naopak ne? Pro někoho prosté, přirozené a jednoduché, pro jiného složité. Odjakživa mám ráda zdravý selský rozum a snažím se ho udržovat a vědomě rozvíjet ve všech oblastech života. Zjistila jsem, že v zahlcenosti a rychlosti dnešního světa je to výborný kompas (tedy alespoň pro mě). No a obraz života na selský rozum úzce navazuje. Jde o obraz naší přirozenosti, který se skládá z drobných "puzzlí" (oblastí) života, které se mohou někdy během náročné cesty rozsypat nebo dokonce poztrácet. Aby obraz mohl vzniknout, je třeba jednotlivé puzzle najít a poskládat. Někdo má jasno a svůj obraz vidí hned, ale někomu pomůže, když se o to může s někým podělit a není na to skládání sám. Přeji každému, aby se mu tento obraz povedlo sestavit a radovat se z něj.

Jak pracovat s myslí

Vždycky mě bavilo a zajímalo poslouchat svědectví lidí, kteří uzdravili sami sebe, přestože jejich diagnózy byly jakkoliv vážné. Všichni se shodovali na tom, že proces uzdravení začíná v hlavě a uzdravit se může každý. Mluvili o síle myšlenek a přesvědčení, které mají dopad na naše tělesné i duševní zdraví a celkovou kvalitu života. Byla jsem tímto tématem natolik zaujata, že jsem se rozhodla potřebné informace hlouběji prozkoumat a poté začít práci s myslí praktikovat na sobě a svém životě. Krok za krokem jsem zkoušela nejrůznější postupy a ono to opravdu fungovalo. Začala jsem se cítit svobodnější, kreativnější a hlavně šťastnější. Jsem rozhodnuta pokračovat dál... Pokud tě toto téma také zajímá, ráda se s tebou o své dosavadní poznatky podělím. 

Tělo jako dar

Životní okolnosti mě přivedly blíže k chápání lidského těla a důvěře v jeho vedení a moudrost. Pochopila jsem, jakým způsobem je třeba o něj pečovat, jak s ním komunikovat a především, jak ho přijímat takové, jaké je. Pokud máš pocit, že se točíš v začarovaném kruhu. Nabízím ti cestu z tohoto kruhu ven a je možné začít usmířením s vlastním tělem.