Mentoring

Co to je?

Mentoring je rovnocenný vztah mezi dvěma osobami, kdy mentor předává své znalosti a zkušenosti tzv. "žákovi". Mentor žáka doprovází a radí mu jaké kroky podnikat k dosažení svých snů a cílů, vyřešení problémů nebo získání sebepoznání, protože on sám už toto také zažíval. Cílem mentora je, aby žák byl natolik úspěšný, že mentora přeroste.

Jak to reálně vypadá?

Nejdříve se seznámíme a zjistíme, jestli by nám to spolu vyhovovalo a dokážeme být k sobě otevřené. Pokud si rozumíme a chceme spolupracovat, tak si nastavíme pravidla, abychom se v mentoringu cítily obě příjemně. No a teď můžeme řešit cokoli jen bude třeba. Důležité je se neustále poznávat, budovat vztah založený na důvěře, být k sobě navzájem upřímné a dodržovat určitou pravidelnost setkávání.

Proč já?

Mou životní vášní je seberozvoj založený na přirozené zvídavosti a smyslem života je pomáhat lidem následovat své sny a cíle. Strávila jsem doma s dětmi více jak 17 let a přesto, že by se mohlo zdát, že v tomto čase žena spíše ztrácí, vůbec tomu tak nebylo. Během péče o velkou rodinu jsem objevila a zdokonalila spoustu svých předností a dovedností, které stále ve svém životě hojně využívám. Vypsala jsem si pro sebe seznam, co všechno jsem se během těchto let naučila a tady kousek nabízím:

 • Pracovat s mnoha typy povah
 • Velmi dobře organizovat čas
 • Být efektivní a praktická
 • Umět si seřadit priority
 • Odpočívat a být trpělivá
 • Úsporně hospodařit s penězi
 • A mnoho dalšího...

Mojí zkušeností je, že zaměstnavatelé i společnost toto období spíše popírají a vůbec si nejsou vědomi potenciálu, které skrývá. Určitě se nedá říct, že každá žena v období mateřské a rodičovské jen získá. Určitě by se našlo i mnoho žen, které se potýkají s těžkostmi, vyčerpáním, vlastní nedostatečností a podobně a o to víc potřebují podporu a povzbuzení. 

Ráda bych možnosti růstu a seberozvoje spojené nejen s tímto obdobím vynesla více na světlo světa a dopřála ženám, které o to stojí, dostatek podpory a povzbuzení. Nemusíte na to být sami!

Co spolu třeba můžeme řešit?

 • Kolik času denně je vhodné, aby mé dítě trávilo na mobilu?
 • Jak říct manželovi, že tráví příliš času v práci?
 • Jak udržet rodinný rozpočet na uzdě?
 • Jak se přijmout taková jaká jsem a mít se ráda?
 • Jak si organizovat den, aby tam zbyl čas i pro mě?
 • Vytrácí se nám vzájemná láska, jak ji oživit?
 • A další v nabídce tématických okruhů