Smluvní podmínky

Doprovazenizen.cz prohlašuje, že maximálně dbá na ochranu vašich osobních údajů získaných na těchto webových stránkách a že veškeré údaje podléhají zákonu č. 101/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES. Doprovazenizen.cz využívá tyto informace výhradně pro interní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá doprovazenizen.cz s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů. Webové stránky můžete využívat bez toho, aniž byste nám poskytli jakékoliv osobní údaje. Některá data, získaná v průběhu vašich návštěv, jsou však uložena na našich serverech výhradně pro statistické účely (např. jméno poskytovatele, připojení k internetu, stránka, ze které jste k nám přišli na naši stránku, IP adresa). Ačkoliv tato data mohou vést k osobní identifikaci, zpracováváme je tak, aby osoba nebyla přímo či nepřímo identifikovatelná. Osobní údaje shromažďujeme pouze při jejich dobrovolném vložení. V tomto případě dodržujeme podmínky zákona č. 101/2019 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. údaje zpracováváme výlučně za podmínky, že nám dobrovolně udělíte váš souhlas splňující zákonné náležitosti. 

Více lze zjistit na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů pod jehož kontrolu spadají i stránky doprovazenizen.cz.

Co jsou cookies? Cookies jsou malé datové soubory, nezbytné pro některé funkce webových stránek. Díky nim si stránky mohou zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme na váš počítač.